" เราฝึกคนให้พร้อมเป็นผู้นำในทุกโอกาส "

" WE TRAIN THE MAN TO BE THE GOOD LEADER IN ANYTIME. "

E-Book โรงเรียนนายสิบทหารบก

 

ขั้นตอนการเปิดใช้งาน E-Book โรงเรียนนายสิบทหารบก
1.

ให้ดำเนินการ ดาวน์โหลด โปรแกรม FlipViewer  คลิก และติดตั้งโปรแกรม

 

2. ทำการคัดลอก URL   E-Book ที่ต้องการอ่าน
3. เปิดโปรแกรม FlipViewer และทำการวาง URL ของ E-Book ที่ต้องการอ่าน ไว้ที่ช่อง address และ Enter เพื่อทำการเปิด

 

 

 

  E-BooK โรงเรียนนายสิบทหารบก  
E-Book โรงเรียนนายสิบทหารบก
http://www.nco-rta.com/nco/E-book/ASEAN.opf http://www.nco-rta.com/nco/E-book/e54.opf

http://www.nco-rta.com/nco/E-book/Handbook55.opf

 

http://www.nco-rta.com/nco/E-book/Bookswot.opf  

http://www.nco-rta.com/nco/E-book/Bookp.opf