" เราฝึกคนให้พร้อมเป็นผู้นำในทุกโอกาส "

" WE TRAIN THE MAN TO BE THE GOOD LEADER IN ANYTIME. "

เนื้อหา

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็น นายทหารประทวนประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็น

นายทหารประทวนประจำปีงบประมาณ 2562