" เราฝึกคนให้พร้อมเป็นผู้นำในทุกโอกาส "

" WE TRAIN THE MAN TO BE THE GOOD LEADER IN ANYTIME. "

เนื้อหา

แจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน

 

ประกาศโรงเรียนนายสิบทหารบก

เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน

ประจำปีงบประมาณ 2562