" เป็นผู้นำที่ดี และพร้อมเป็นในทุกโอกาส "

" BE A GOOD LEADER AND READY TO BE ANYTIME. "

เนื้อหา

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ

ประกาศโรงเรียนนายสิบทหารบก

เรื่องรับสมัครบุคคลพลเรือนหญิงเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก)