" เราฝึกคนให้พร้อมเป็นผู้นำในทุกโอกาส "

" WE TRAIN THE MAN TO BE THE GOOD LEADER IN ANYTIME. "

เนื้อหา

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ

ประกาศโรงเรียนนายสิบทหารบก

เรื่องรับสมัครบุคคลพลเรือนหญิงเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก)