" เราฝึกคนให้พร้อมเป็นผู้นำในทุกโอกาส "

" WE TRAIN THE MAN TO BE THE GOOD LEADER IN ANYTIME. "

เนื้อหา

ยศ.ทบ. แจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ นนส. เข้าศึกษาต่อ รร.ตท.สปท.

กรมยุทธศึกษาทหารบก แจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ท่วงทีวาจาและความเหมาะสม สอบพลศึกษาและตรวจร่างกายของ นักเรียนนายสิบทหารบก ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ