"เราคือ หัวใจของกองทัพบก   เราฝึกคนให้เป็นผู้นำ และเป็นผู้ตามที่ดี "

" WE ARE THE HEART OF THE ROYAL THAI ARMY    WE TRAIN NCO STUDENTS TO BE THE BEST LEADERS AND THE BEST FOLLOWERS "

เนื้อหา

ยศ.ทบ. แจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ นนส. เข้าศึกษาต่อ รร.ตท.สปท.

กรมยุทธศึกษาทหารบก แจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ท่วงทีวาจาและความเหมาะสม สอบพลศึกษาและตรวจร่างกายของ นักเรียนนายสิบทหารบก ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ