"เราคือ หัวใจของกองทัพบก   เราฝึกคนให้เป็นผู้นำ และเป็นผู้ตามที่ดี "

" WE ARE THE HEART OF THE ROYAL THAI ARMY    WE TRAIN NCO STUDENTS TO BE THE BEST LEADERS AND THE BEST FOLLOWERS "

เจาะชีวิตนักเรียนนายสิบทหารบก Backbone of the Army

ชมรมแม่บ้าน รร.นส.ทบ.

เข้าสู่ระบบ

บ้านคุณภาพ รร.นส.ทบ.

 

ประกาศผลการประเมินผู้บริหารในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 1

โรงเรียนนายสิบทหารบก

ประกาศผลการประเมินผู้บริหารในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 1   โดยผู้บริหารมีผลการประเมินผ่านทุกท่าน

 

    

 

 ผู้บังคับการโรงเรียนนายสิบทหารบก

ได้แสดงความยินดีกับผู้บริหารทุกท่าน ที่ได้ผ่านการประเมิน มา ณ ที่นี้

 

บัญชีผู้บริหารที่ผ่านการประเมิน คลิก!!!

 

   

  

 

คำเตือน

ด้วยปรากฎว่าในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกได้มีผู้แอบอ้างว่ารู้จักกรรมการสอบคัดเลือกหรือนายทหารชั้นผู้ใหญ่ซึ่งสามารถช่วยเหลือผู้สมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกได้  โดยเรียกรับค่าตอบแทนต่างๆ จากผู้สมัคร หรือผู้ปกครอง ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฎว่าผู้สมัครได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ แต่กลับต้องเสียเงินให้กับผู้แอบอ้างดังกล่าว กรมยุทธศึกษาทหารบก จึงขอแจ้งให้ผู้สมัครสอบทุกท่านโปรดอย่าหลงเชื่อในคำแอบอ้างใดๆ หากปรากฎพบกรณีดังกล่าว หรือสงสัยขอได้กรุณาแจ้งให้ กรมยุทธศึกษาทหารบกทราบ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป พบแบะแสการทุจริต และการเรียกหลอกหลวง  แจ้ง  0-2668-5994 

   
   
 

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน , ทหารกองประจำการและ

ทหารกองหนุน เข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2559

รายละเอียดคลิก

   
 

รร.นส.ทบ.รับรายงานตัว นนส.ทบ.รุ่นที่ 19 (2/58)

   
 

ยศ.ทบ.ได้ประกาศเรียกบุคคลสำรอง(บุคคลพลเรือน)รายงานตัวเข้ารับการศึกษาหลักสูตร นนส.ทบ. รุ่นที่ 19 (2/58) ครั้งที่ 1 โดยให้ผู้มีรายชื่อมารายงานตัว

ทำสัญญาและเข้ารับการศึกษาในวันที่ 1 พ.ย. 2558 ณ รร.นส.ทบ.ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียด คลิก

   
 

โรงเรียนนายสิบทหารบกได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นในงานประชุมวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 รายละเอียดคลิก 

   
 

พิธีสวนสนามเพื่อถวายพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์ และเป็นการอำลาผู้บังคับบัญชา ครู อาจารย์

   
  พิธีประดับเครื่องหมายและมอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการทดสอบหลักสูตรเตรียมทหารทรหดให้กับ นักเรียนนายสิบทหารบกรุ่นที่ 19 ผลัดที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
   
 

พิธีเลือกเหล่าทหารของนักเรียนนายสิบทหารบกรุ่นที่ 19 ( 1/58 ) 

   
  ข้อมูลการจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์ รายละเอียกคลิก
  รร.นส.ทบ.ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมอาการป่วยเจ็บของ นักเรียนนายสิบทหารบก ทหารกองประจำการ กำลังพลและครอบครัว รร.นส.ทบ. ตามโครงการติดตามสุขภาพกำลังพล รร.นส.ทบ. เป็นประจำทุกเดือน รายละเอียดคลิก 
  กรมยุทธศึกษาทหารบก โดย โรงเรียนนายสิบทหารบก ได้จัดกำลังพลช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียดคลิก 
 

พลเอก อุดมเดช สีตบุตร ผู้บัญญาการทหารบก เดินทางมาเป็นประธานใน

พิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนนายสิบทหารบก

เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ โดยมี พลตรี สัญญา จันทร์สงวน ผู้บัญชาการโรงเรียนนายสิบทหารบก และข้าราชการโรงเรียนนายสิบทหารบก

ร่วมให้การต้อนรับ รายละเอียดคลิก 

 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านรอบสุดท้าย การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกและนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปีการศึกษา 2558

รายละเอียดคลิก 

 

การฝึกและทดสอบเตรียมความพร้อมสำหรับทหารทรหดของนักเรีนนายสิบทหารบก

รายละเอียด คลิก 

  กรมยุทธศึกษาทหารบก ประกาศผังการจัดห้องสอบและสถานที่สอบ คัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก
 

กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีงบประมาณ 2558 รายละเอียกคลิก 

  ยศ.ทบ.ประกาศขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าเป็น นนส.ทบ.ประจำปี 2558  ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ได้ถึงวันที่ 9 ก.พ.58 เวลา 18.00 น.
  ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครสอบ นนส.ทบ. ประจำปี 2558 ตั้งแต่ วันที่ 15 ธ.ค.57 - 20 ม.ค.58 สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค.58 เป็นต้นไป

 
  กรมยุทธศึกษาทหารบกประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2558 รายละเอียดคลิก 

 
กรมยุทธศึกษาทหารบก ประกาศรายชื่อเรียกบุคคลสำรอง เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที่ 18 ผลัดที่ 2/57 ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 21 นาย โดยให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญา และรายงานตัว เข้ารับการศึกษาในวันที่ 25 พ.ย.57 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1500 ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียด คลิก 
 
ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและบุคคลที่จะเดินทางมารายงานตัวทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที่ 18 (2/57) ให้ท่านเดินทางมารายงานตัวทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ณ บริเวณแหล่งสมาคมข้าราชการโรงเรียนนายสิบทหารบกแห่งใหม่ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เดิมค่าย สมเด็จพระสุริโยทัย ตรงข้ามสวนสนประดิพัทธ์) 
  โรงเรียนนายสิบทหารบกจะรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของกองทัพบก ประจำปี 2557 โดย คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษากองทัพบก ในวันที่ 17 มิ.ย.57 ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก
 

รร.นส.ทบ.ได้จัดพิธีเปิดการศึกษา พิธีไหว้ครู และ พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ หลักสูตร นนส.ทบ.

รุ่นที่ 18(1/57) ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 5 มิ.ย. 57 ณ อาคารเรียนยานยนต์ล้อ รร.นส.ทบ.

 

กองพลทหารราบที่ 15 ได้ดำเนินการส่งมอบความรับผิดชอบพื้นที่ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย

ให้กับโรงเรียนนายสิบทหารบกในวันที่ 28-29 พ.ค.57  ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

กรมยุทธศึกษาทหารบก ประกาศรายชื่อเรียกบุคคลสำรองเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบกรุ่นที่ 18 ผลัดที่ 1/57 ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา2557 รวม 3 นาย โดยให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาและรายงานตัวเข้ารับการศึกษา ในวันที่ 6 มิ.ย.57 ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียด คลิก 

  รร.นส.ทบ.ได้จัดพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี พ.ศ.2557 ผลัดที่ 1 ในวันที่ 27 พ.ค. 57 ณ สนามฝึกทหารใหม่ รร.นส.ทบ. ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย โดยมี ผบ.รร.นส.ทบ.เป็นประธานในพิธี 
  ท่านสามารถรับชมภาพกิจกรรมของโรงเรียนนายสิบทหารบกผ่านทางเฟสบุ๊ค โดยกดไลค์ได้ที่เฟสบุ๊คโรงเรียนนายสิบทหารบกในคอลัมภ์ด้านซ้ายมือหน้าเว็บไซต์ หรือ คลิกที่นี่

 

 

พลตรี ดร.สัญญา  จันทร์สงวน

ผู้บัญชาการโรงเรียนนายสิบทหารบก

"ผมมองว่า

ณ จุดเริ่มต้น เขาคือ นายทหารประทวนหลักของกองทัพบก และจักต้องเป็นนายทหารสัญญาบัตร ที่ดีของกองทัพบก ต่อไปในอนาคต"

"COMMANDANT  VISION

AT BEGINNING POINT , THEY ARE MAIN NON COMMISSIONED OFFICERS OF THE ROYAL THAI ARMY  AND WILL BE GOOD COMMISSIONED OFFICERS OF THE ROYAL THAI ARMY IN THE FUTURE."

 

นโยบายคุณภาพ

1. ปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

2. ให้ความสำคัญกับกำลังพลภายใน และภายนอกหน่วยงานทุกระดับ

3. ปลูกจิตสำนึกสร้างค่านิยมร่วมในอุดมการณ์ทางทหาร เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน

4. พัฒนาความรู้ ความสามารถด้านงานในตำแหน่งหน้าที่งานของตนเองให้มีคุณภาพ และเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เป็นทหารมืออาชีพทั้งนักรบ นักพัฒนาและนักวิชาการ

5. เน้นการทำงานให้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มแรก

6. ปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง

7. ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงาน

8. ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ประชาคมอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

Today758
Yesterday507
Week758
Month7835
All610382

Currently are 7 guests and no members online


Kubik-Rubik Joomla! Extensions