" เราฝึกคนให้พร้อมเป็นผู้นำในทุกโอกาส "

" WE TRAIN THE MAN TO BE THE GOOD LEADER IN ANYTIME. "

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
โครงการ สอบราคาจัดซื้อเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายของ นักเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที่ 20 ประจำปีงบประมาณ 2559 417
โครงการจ้างเหมายานพาหนะนำนักเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที่ 19 (1/58) ไปทัศนศึกษา ฯ 415
โครงการ จัดซื้อเครื่องช่วยฝึกสิ้นเปลืองของ นักเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที่ 19 (1/58) 536
โครงการจ้างเหมายานพาหนะนำนักเรียนนายสิบทหารบก 18(2/57) ไปทัศนศึกษา 461
โครงการจัดซื้อเครื่องช่วยฝึกสิ้นเปลืองของ นักเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที่ 18 (1/57) 489
โครงการจ้างเหมายานพาหนะส่ง นักเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที่ 18 (1/57) ไปศึกษาฯ 477
ราคากลางจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีงบประมาณ 2557 545
โครงการจัดซื้อเครื่องช่วยฝึกสิ้นเปลืองของ นักเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที่ 18 (1/57) 578
โครงการจ้างเหมายานพาหนะส่ง นักเรียนนายสิบทหารบกไปศึกษาฯ 539
โครงการจ้างเหมายานพาหนะนำนักเรียนนายสิบทหารบก ไปทัศนศึกษา 545