" เราฝึกคนให้พร้อมเป็นผู้นำในทุกโอกาส "

" WE TRAIN THE MAN TO BE THE GOOD LEADER IN ANYTIME. "

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศประกวดราคาจ้างที่ 1/2562 5
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศประกวดราคาจ้างที่ 1/2561 196
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศประกวดราคาจ้างที่ 9/2559 369
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศประกวดราคาจ้างที่ 8/2559 332
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศประกวดราคาจ้างที่ 7/2559 310
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศประกวดราคาจ้างที่ 6/2559 321
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศประกวดราคาจ้างที่ 5/2559 319
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศประกวดราคาจ้างที่ 2/2559 322
จ้างเหมา นำเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที่ 20 (1/59) ไปทัศนศึกษาตามสถานที่ประวัติศาสตร์ต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2559 351
จ้างเหมายานพาหนะ นำนักเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที่ 19 (2/58) ไปทัศนศึกษา ตามสถานที่ประวัติศาสตร์ต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2559 484