" เราฝึกคนให้พร้อมเป็นผู้นำในทุกโอกาส "

" WE TRAIN THE MAN TO BE THE GOOD LEADER IN ANYTIME. "

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
เปิดเผยข้อมูลราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องช่วยฝึกสิ้นเปลืองของ นนส.รุ่นที่ 22 (2/61) 4
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ งานจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแต่งกายสำหรับนักเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที่ 23 ประจำปีงบประมาณ 2562 12
ตารางแสดงฯ รายการจ้างเหมายานพาหนะนำนักเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที่ 22 (2/61) ไปทัศนศึกษา ตามสถานที่ประวัติศาสตร์ต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 15
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศประกวดราคาจ้างที่ 1/2562 36
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศประกวดราคาจ้างที่ 1/2561 223
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศประกวดราคาจ้างที่ 9/2559 396
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศประกวดราคาจ้างที่ 8/2559 358
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศประกวดราคาจ้างที่ 7/2559 331
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศประกวดราคาจ้างที่ 6/2559 342
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศประกวดราคาจ้างที่ 5/2559 342