"เราคือ หัวใจของกองทัพบก   เราฝึกคนให้เป็นผู้นำ และเป็นผู้ตามที่ดี "

" WE ARE THE HEART OF THE ROYAL THAI ARMY    WE TRAIN NCO STUDENTS TO BE THE BEST LEADERS AND THE BEST FOLLOWERS "

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศประกวดราคาจ้างที่ 9/2559 126
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศประกวดราคาจ้างที่ 8/2559 114
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศประกวดราคาจ้างที่ 7/2559 105
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศประกวดราคาจ้างที่ 6/2559 112
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศประกวดราคาจ้างที่ 5/2559 116
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศประกวดราคาจ้างที่ 2/2559 108
จ้างเหมา นำเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที่ 20 (1/59) ไปทัศนศึกษาตามสถานที่ประวัติศาสตร์ต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2559 150
จ้างเหมายานพาหนะ นำนักเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที่ 19 (2/58) ไปทัศนศึกษา ตามสถานที่ประวัติศาสตร์ต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2559 215
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 207
ราคากลางจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีงบประมาณ 2557 (5) 187