"เราคือ หัวใจของกองทัพบก   เราฝึกคนให้เป็นผู้นำ และเป็นผู้ตามที่ดี "

" WE ARE THE HEART OF THE ROYAL THAI ARMY    WE TRAIN NCO STUDENTS TO BE THE BEST LEADERS AND THE BEST FOLLOWERS "

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศประกวดราคาจ้างที่ 1/2561 33
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศประกวดราคาจ้างที่ 9/2559 208
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศประกวดราคาจ้างที่ 8/2559 184
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศประกวดราคาจ้างที่ 7/2559 166
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศประกวดราคาจ้างที่ 6/2559 186
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศประกวดราคาจ้างที่ 5/2559 183
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศประกวดราคาจ้างที่ 2/2559 166
จ้างเหมา นำเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที่ 20 (1/59) ไปทัศนศึกษาตามสถานที่ประวัติศาสตร์ต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2559 220
จ้างเหมายานพาหนะ นำนักเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที่ 19 (2/58) ไปทัศนศึกษา ตามสถานที่ประวัติศาสตร์ต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2559 286
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 265