" เป็นผู้นำที่ดี และพร้อมเป็นในทุกโอกาส "

" BE A GOOD LEADER AND READY TO BE ANYTIME. "

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศประกวดราคาจ้างที่ 1/2561 159
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศประกวดราคาจ้างที่ 9/2559 326
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศประกวดราคาจ้างที่ 8/2559 295
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศประกวดราคาจ้างที่ 7/2559 278
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศประกวดราคาจ้างที่ 6/2559 290
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศประกวดราคาจ้างที่ 5/2559 287
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศประกวดราคาจ้างที่ 2/2559 278
จ้างเหมา นำเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที่ 20 (1/59) ไปทัศนศึกษาตามสถานที่ประวัติศาสตร์ต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2559 314
จ้างเหมายานพาหนะ นำนักเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที่ 19 (2/58) ไปทัศนศึกษา ตามสถานที่ประวัติศาสตร์ต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2559 432
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 365