"เราคือ หัวใจของกองทัพบก   เราฝึกคนให้เป็นผู้นำ และเป็นผู้ตามที่ดี "

" WE ARE THE HEART OF THE ROYAL THAI ARMY    WE TRAIN NCO STUDENTS TO BE THE BEST LEADERS AND THE BEST FOLLOWERS "

อยู่อย่างจงรัก ตายอย่างภักดี

ทหารแห่งแผ่นดิน

ข้าของแผ่นดิน ตอน รร.นส.ทบ.

เข้าสู่ระบบ

บ้านคุณภาพ รร.นส.ทบ.

 

E-Book โรงเรียนนายสิบทหารบก

 

ขั้นตอนการเปิดใช้งาน E-Book โรงเรียนนายสิบทหารบก
1.

ให้ดำเนินการ ดาวน์โหลด โปรแกรม FlipViewer  คลิก และติดตั้งโปรแกรม

 

2. ทำการคัดลอก URL   E-Book ที่ต้องการอ่าน
3. เปิดโปรแกรม FlipViewer และทำการวาง URL ของ E-Book ที่ต้องการอ่าน ไว้ที่ช่อง address และ Enter เพื่อทำการเปิด

 

 

 

  E-BooK โรงเรียนนายสิบทหารบก  
E-Book โรงเรียนนายสิบทหารบก
http://www.nco-rta.com/nco/E-book/ASEAN.opf http://www.nco-rta.com/nco/E-book/e54.opf

http://www.nco-rta.com/nco/E-book/Handbook55.opf

 

http://www.nco-rta.com/nco/E-book/Bookswot.opf  

http://www.nco-rta.com/nco/E-book/Bookp.opf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

กรมยุทธศึกษาทหารบก ประกาศเรียกบุคคลสำรองเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที่ 19 (1/58) ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 1)

รายละเอียดคลิก 

   

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านรอบสุดท้าย การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกและนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปี

การศึกษา 2558 รายละเอียดคลิก 

   

การฝึกและทดสอบเตรียมความพร้อมสำหรับทหารทรหดของนักเรีนนายสิบทหารบก

รายละเอียด คลิก 

   
กรมยุทธศึกษาทหารบก ประกาศผังการจัดห้องสอบและสถานที่สอบ คัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก
   

กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีงบประมาณ 2558 รายละเอียกคลิก 

   
ยศ.ทบ.ประกาศขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าเป็น นนส.ทบ.ประจำปี 2558  ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ได้ถึงวันที่ 9 ก.พ.58 เวลา 18.00 น.
   
ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครสอบ นนส.ทบ. ประจำปี 2558 ตั้งแต่ วันที่ 15 ธ.ค.57 - 20 ม.ค.58 สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค.58 เป็นต้นไป
   
 
   
กรมยุทธศึกษาทหารบกประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2558 รายละเอียดคลิก 
   
 
กรมยุทธศึกษาทหารบก ประกาศรายชื่อเรียกบุคคลสำรอง เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที่ 18 ผลัดที่ 2/57 ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 21 นาย โดยให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญา และรายงานตัว เข้ารับการศึกษาในวันที่ 25 พ.ย.57 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1500 ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียด คลิก 
   
ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและบุคคลที่จะเดินทางมารายงานตัวทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที่ 18 (2/57) ให้ท่านเดินทางมารายงานตัวทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ณ บริเวณแหล่งสมาคมข้าราชการโรงเรียนนายสิบทหารบกแห่งใหม่ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เดิมค่าย สมเด็จพระสุริโยทัย ตรงข้ามสวนสนประดิพัทธ์) 
   
โรงเรียนนายสิบทหารบกจะรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของกองทัพบก ประจำปี 2557 โดย คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษากองทัพบก ในวันที่ 17 มิ.ย.57 ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก
   

รร.นส.ทบ.ได้จัดพิธีเปิดการศึกษา พิธีไหว้ครู และ พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ หลักสูตร นนส.ทบ.

รุ่นที่ 18(1/57) ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 5 มิ.ย. 57 ณ อาคารเรียนยานยนต์ล้อ รร.นส.ทบ.

   

กองพลทหารราบที่ 15 ได้ดำเนินการส่งมอบความรับผิดชอบพื้นที่ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย

ให้กับโรงเรียนนายสิบทหารบกในวันที่ 28-29 พ.ค.57  ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

กรมยุทธศึกษาทหารบก ประกาศรายชื่อเรียกบุคคลสำรองเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบกรุ่นที่ 18 ผลัดที่ 1/57 ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา2557 รวม 3 นาย โดยให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาและรายงานตัวเข้ารับการศึกษา ในวันที่ 6 มิ.ย.57 ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียด คลิก 

   
รร.นส.ทบ.ได้จัดพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี พ.ศ.2557 ผลัดที่ 1 ในวันที่ 27 พ.ค. 57 ณ สนามฝึกทหารใหม่ รร.นส.ทบ. ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย โดยมี ผบ.รร.นส.ทบ.เป็นประธานในพิธี 
   
โรงเรียนนายสิบทหารบก รับรายงานตัว และทำหนังสือสัญญาเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกรุ่นที่ 18 (1/57) จำนวน1069 นาย โดยในวันที่ 1 พ.ค.57 รับรายงานตัวพลเรือนจำนวน 641  นาย และในวันที่ 2 พ.ค.57 รับรายงานตัวทหารกองประจำการ จำนวน 428  นาย เวลา 08.00-15.30 นาฬิกา ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก ค่ายธนะรัชต์ ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   
นนส.ทบ.รุ่นที่ 17(2/56) จะดำเนินการเลือกเหล่าทหารในวันที่ 28 เม.ย.57 และส่งตัวเข้ารับการฝึกศึกษาใน รร.เหล่าสายวิทยาการ ในวันที่ 30 เม.ย.57
   
โรงเรียนนายสิบทหารบก มีความภาคภูมิใจ และขอชมเชยผู้ประเมินภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ทั้ง3ท่าน ประกอบด้วย พลตรีหญิง ดร.อรนันท์ หาญยุทธ ดร.ละเอียด แจ่มจันทร์ และ พลตำรวจตรี คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย ซึ่งเป็นผุ้เชี่ยวชาญ มีความรู้ความสามารถในการประเมิน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนนายสิบทหารบก สำหรับผลการประเมิน โรงเรียนนายสิบทหารบกขอน้อมรับไว้แก้ไขต่อไป และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
   

นนส.ทบ.รุ่นที่ 17(2/56) ทำการฝึกภาคสนาม ห้วงวันที่ 22 มี.ค. - 10 เม.ย. 57

   

รร.นส.ทบ.รับการตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ห้วงวันที่ 1-2 เม.ย.57 ณ รร.นส.ทบ. 

   
รร.นส.ทบ.จะจัดพิธีเปิดการฝึกภาคสนามและตรวจสภาพความพร้อม นนส.ทบ. รุ่นที่ 17(2/56) ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 28 มี.ค. 57 ณ รร.นส.ทบ.
   

รร.นส.ทบ.จะดำเนินการสอบวัดผลการศึกษา นนส.ทบ.รุ่นที่ 17(2/56)ห้วงวันที่ 19-21 มี.ค.57 

   

นนส.ทบ.รุ่นที่ 17(2/56) จะรับฟังการบรรยายเรื่องหลักการและเทคนิคการยิงปืนโดย

พ.ท.ชิน มามาตร ระหว่างวันที่ 12-14 มี.ค.57 ณ อาคารอเนกประสงค์ รร.นส.ทบ.

 

   

รร.นส.ทบ. ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายดอกจัน เครื่องหมายนักเรียนบังคับบัญชา และเข็ม รร.นส.ทบ.ให้กับ นนส.ทบ.รุ่นที่ 17 (2/56) ในวันที่ 13 มี.ค.57  ณ สนามกลาง รร.นส.ทบ.

   
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกและคณะผู้บังคับบัญชา ในสายงานการศึกษาจะเดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนนายสิบทหารบก เมื่อวันพุธที่ 12 มี.ค.57
   
รร.นส.ทบ. ทำการทดสอบผู้นำหน่วย 10 สถานี ณ สนามทดสอบผู้นำหน่วย ศูนย์การทหารราบ และ ยิงปืนด้วยกระสุนจริง ณ สนามยิงปืน 1,000 นิ้ว ที่2 ศูนย์การทหารราบ ให้กับ นนส.ทบ.รุ่นที่ 17(2/56) เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 57 
   
รร.นส.ทบ. รับการประเมินคุณภาพภายในโดยสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ห้วงวันที่ 5-7 มี.ค. 57 
   
กรมยุทธศึกษาทหารบกเปิดรับสมัครสอบบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปีการศึกษา 2557 รายละเอียด คลิก
   

นนส.ทบ.รุ่นที่ 17(2/56) จะเดินทางไปทัศนศึกษาอนุสาวรีย์วีรชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อุทยานประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 15-16 ก.พ.57  และ ทัศนศึกษา

วัดใหญ่ชัยมงคล อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชอนุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสุริโยทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันที่ 22 ก.พ.57 

   

นนส.ทบ. รุ่นที่ 17(2/56) ทดสอบร่างกาย วิ่งระยะทาง 5 ไมล์ (ประมาณ 8 กิโลเมตร) เมื่อวันที่ 21 ก.พ.57

   

นนส.ทบ. รุ่นที่ 17(2/56) จะรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่องอุดมการณ์ทหาร การเป็นทหารอาชีพ และการพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ โดย พลโท สมหมาย วงษ์มาก ในวันที่ 4 ก.พ.57

ณ หอประชุมศูนย์การทหารราบ 

   

รร.นส.ทบ. ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์และปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ภายในชุมชนบ้านพัก รร.นส.ทบ. ณ ศาลาร่วมบุญ สวนน้ำบ้านพัก รร.นส.ทบ. ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ม.ค.57 เวลา 19.00-20.00 นาฬิกา

   

กรมนักเรียน โรงเรียนนายสิบทหารบกจะทำการทดสอบวิ่งระยะ 800 เมตรประกอบเครื่องสนาม

ให้กับนักเรียนนายสิบทหารบกรุ่นที่ 17(2/56) ณ สนามบิน ศูนย์การทหารราบ

ในวันที่ 13 ธ.ค. 56 และวันที่ 10 ม.ค. 57 

   
โรงเรียนนายสิบทหารบก ได้จัดงานวันพร้อมญาติทหารใหม่ รุ่นปี 2556 ผลัดที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2557 เวลา 08.00-12.00 นาฬิกา ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนนายสิบทหารบก ประกอบด้วยการแสดงของทหารใหม่ จำนวน 4 รายการ คือ 1.การแสดงการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าและอาวุธ  2. การแสดงแม่ไม้มวยไทย  3.การแสดงการยิงปืนโดยฉับพลัน 4.การแสดงแฟนซีไมเนอร์
   
  โรงเรียนนายสิบทหารบก ได้จัดการอบรมให้ความรู้ครูฝึก นนส.ทบ. เรื่องการบาดเจ็บจากความร้อน เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 56 ณ โรงภาพยนตร์ รร.นส.ทบ . 
   
โรงเรียนนายสิบทหารบกประกาศผลการประเมินผู้บริหารเพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ครั้งที่2 
   

โรงเรียนนายสิบทหารบก ได้จัดพิธีเปิดการศึกษา และ พิธีไหว้ครู หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที่ 17(2/56) ประจำปีการศึกษา 2556  พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ นักเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที่ 17(2/56) ประจำปีการศึกษา 2556 และทหารใหม่ ผลัดที่ 2/56 เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.2556 ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก 

   

โรงเรียนนายสิบทหารบกจะรับรายงานตัวและทำหนังสือสัญญาเข้าเป็น นักเรียนนายสิบทหารบกรุ่นที่ 17 (2/56) จำนวน 911 นายโดยในวันที่ 1พ.ย.56 รับรายงานตัวพลเรือนจำนวน 547 นาย และในวันที่ 2พ.ย.56  รับรายงานตัวทหารกองประจำการ จำนวน 364 นาย ผู้มีความสามารถด้านกีฬา กรีฑา ฟุตบอล วอลเลย์บอล และ ตะกร้อ ให้นำอุปกรณ์กีฬาตามความสามารถของตนมาในวันรับรายงานตัวด้วย

   
การประเมินผู้บริหารในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 21 ส.ค. - 5 ก.ย. 56 ตรวจสอบรายชื่อพร้อมเข้าสู่แบบสอบถาม คลิกที่นี้
   
ข้อมูลแนะนำโรงเรียนนายสิบทหารบก
   
ท่านสามารถรับชมภาพกิจกรรมของโรงเรียนนายสิบทหารบกผ่านทางเฟสบุ๊ค โดยกดไลค์ได้ที่เฟสบุ๊คโรงเรียนนายสิบทหารบกในคอลัมภ์ด้านซ้ายมือหน้าเว็บไซต์ หรือ คลิกที่นี่
   

 

 

 

 

พลตรี ดร.สัญญา  จันทร์สงวน

ผู้บัญชาการโรงเรียนนายสิบทหารบก

"ผมมองว่า

ณ จุดเริ่มต้น เขาคือ นายทหารประทวนหลักของกองทัพบก และจักต้องเป็นนายทหารสัญญาบัตร ที่ดีของกองทัพบก ต่อไปในอนาคต"

"COMMANDANT  VISION

AT BEGINNING POINT , THEY ARE MAIN NON COMMISSIONED OFFICERS OF THE ROYAL THAI ARMY  AND WILL BE GOOD COMMISSIONED OFFICERS OF THE ROYAL THAI ARMY IN THE FUTURE."

 

นโยบายคุณภาพ

1. ปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

2. ให้ความสำคัญกับกำลังพลภายใน และภายนอกหน่วยงานทุกระดับ

3. ปลูกจิตสำนึกสร้างค่านิยมร่วมในอุดมการณ์ทางทหาร เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน

4. พัฒนาความรู้ ความสามารถด้านงานในตำแหน่งหน้าที่งานของตนเองให้มีคุณภาพ และเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เป็นทหารมืออาชีพทั้งนักรบ นักพัฒนาและนักวิชาการ

5. เน้นการทำงานให้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มแรก

6. ปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง

7. ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงาน

8. ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ประชาคมอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

Today151
Yesterday390
Week2957
Month12535
All457346

Currently are 7 guests and no members online


Kubik-Rubik Joomla! Extensions