"เราคือ หัวใจของกองทัพบก   เราฝึกคนให้เป็นผู้นำ และเป็นผู้ตามที่ดี "

" WE ARE THE HEART OF THE ROYAL THAI ARMY    WE TRAIN NCO STUDENTS TO BE THE BEST LEADERS AND THE BEST FOLLOWERS "

เจาะชีวิตนักเรียนนายสิบทหารบก Backbone of the Army

เข้าสู่ระบบ

บ้านคุณภาพ รร.นส.ทบ.

 

 

   

  

ประกาศโรงเรียนนายสิบทหารบก เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลพลเรือนหญิงเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2560
   
  ประกาศโรงเรียนนายสิบทหารบก เรื่องรับสมัครบุคคลพลเรือนหญิงเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก)
   
 

กรมยุทธศึกษาทหารบกแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ท่วงทีวาจาและความเหมาะสม สอบพลศึกษาและตรวจร่างกายของ นนส. ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ณ รร.ตท.สปท. 

   
 

โรงเรียนนายสิบทหารบกจัดพิธีลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

   
 

ท่านสามารถรับชมภาพกิจกรรมของโรงเรียนนายสิบทหารบกผ่านทางเฟสบุ๊ค

โดยกดไลค์ได้ที่เฟสบุ๊คโรงเรียนนายสิบทหารบก คลิกที่นี่

   
  กรมยุทธศึกษาทหารบก ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกประจำปีงบประมาณ 2560 
   
  กรมยุทธศึกษาทหารบก ประกาศเรียกบุคคลสำรอง การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที่ 20 (2/59) ครั้งที่ 2  
   
 

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ

12 สิงหาคม 2559 

   
  ระบบสารสนเทศกองทัพบก e-Army 
   
  วันสถาปนาโรงเรียนนายสิบทหารบก ครบรอบปีที่ 49 รายละเอียดคลิก
   
 

ประกาศผลการสอบรอบสุดท้าย การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2559 

   
  แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การทดสอบรอบที่ 2 (ด่วนที่สุด) ผู้ที่จะเข้ารับการทดสอบเข้าเป็น นนส.ทบ.ในวันที่ 9 - 11 มี.ค.59 และทหารกองประจำการที่เข้ารับการทดสอบในวันที่ 14-16 มี.ค.59 มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เข้ารับการทดสอบ จากเดิม ร.11 รอ. เปลี่ยนเป็นที่กรมยุทธศึกษาทหารบก (สถานที่ท่านเคยมาส่งเอกสาร) นอกนั้นคงเดิม 
   
  ภาพกิจกรรม การทดสอบหลักสูตรเตรียมทหารทรหด นนส.ทบ.รุ่นที่ 19 (2/58) สถานีที่ 3 การว่ายน้ำและการเอาตัวรอดทางน้ำ และทดสอบชุดปฏิบัติการรบ  รายละเอียดคลิก 
   
  รวมภาพงานร้อยใจดอกจัน  สัมพันธ์  NCO ครั้งที่ 1
   
 

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน , ทหารกองประจำการและ

ทหารกองหนุน เข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2559

รายละเอียดคลิก

   
 

รร.นส.ทบ.รับรายงานตัว นนส.ทบ.รุ่นที่ 19 (2/58)

   
 

ยศ.ทบ.ได้ประกาศเรียกบุคคลสำรอง(บุคคลพลเรือน)รายงานตัวเข้ารับการศึกษาหลักสูตร นนส.ทบ. รุ่นที่ 19 (2/58) ครั้งที่ 1 โดยให้ผู้มีรายชื่อมารายงานตัว

ทำสัญญาและเข้ารับการศึกษาในวันที่ 1 พ.ย. 2558 ณ รร.นส.ทบ.ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียด คลิก

   
 

โรงเรียนนายสิบทหารบกได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นในงานประชุมวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 รายละเอียดคลิก 

   
 

พิธีสวนสนามเพื่อถวายพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์ และเป็นการอำลาผู้บังคับบัญชา ครู อาจารย์

   
  พิธีประดับเครื่องหมายและมอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการทดสอบหลักสูตรเตรียมทหารทรหดให้กับ นักเรียนนายสิบทหารบกรุ่นที่ 19 ผลัดที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
   
 

พิธีเลือกเหล่าทหารของนักเรียนนายสิบทหารบกรุ่นที่ 19 ( 1/58 ) 

   
  ข้อมูลการจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์ รายละเอียกคลิก
   
  รร.นส.ทบ.ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมอาการป่วยเจ็บของ นักเรียนนายสิบทหารบก ทหารกองประจำการ กำลังพลและครอบครัว รร.นส.ทบ. ตามโครงการติดตามสุขภาพกำลังพล รร.นส.ทบ. เป็นประจำทุกเดือน รายละเอียดคลิก 
   
  กรมยุทธศึกษาทหารบก โดย โรงเรียนนายสิบทหารบก ได้จัดกำลังพลช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียดคลิก 
   
 

พลเอก อุดมเดช สีตบุตร ผู้บัญญาการทหารบก เดินทางมาเป็นประธานใน

พิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนนายสิบทหารบก

เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ โดยมี พลตรี สัญญา จันทร์สงวน ผู้บัญชาการโรงเรียนนายสิบทหารบก และข้าราชการโรงเรียนนายสิบทหารบก

ร่วมให้การต้อนรับ รายละเอียดคลิก 

   
 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านรอบสุดท้าย การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกและนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปีการศึกษา 2558

รายละเอียดคลิก 

   
 

การฝึกและทดสอบเตรียมความพร้อมสำหรับทหารทรหดของนักเรีนนายสิบทหารบก รายละเอียด คลิก 

  กรมยุทธศึกษาทหารบก ประกาศผังการจัดห้องสอบและสถานที่สอบ คัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก
   
 

กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีงบประมาณ 2558 รายละเอียกคลิก 

   
  ยศ.ทบ.ประกาศขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าเป็น นนส.ทบ.ประจำปี 2558  ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ได้ถึงวันที่ 9 ก.พ.58 เวลา 18.00 น.
   
  ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครสอบ นนส.ทบ. ประจำปี 2558 ตั้งแต่ วันที่ 15 ธ.ค.57 - 20 ม.ค.58 สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค.58 เป็นต้นไป
   

 
   
  กรมยุทธศึกษาทหารบกประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2558 รายละเอียดคลิก 
   
 
ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและบุคคลที่จะเดินทางมารายงานตัวทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที่ 18 (2/57) ให้ท่านเดินทางมารายงานตัวทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ณ บริเวณแหล่งสมาคมข้าราชการโรงเรียนนายสิบทหารบกแห่งใหม่ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เดิมค่าย สมเด็จพระสุริโยทัย ตรงข้ามสวนสนประดิพัทธ์) 
   
 

 

 

 

กรมยุทธศึกษาทหารบกแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ท่วงทีวาจาและความเหมาะสม สอบพลศึกษาและตรวจร่างกายของ นนส. ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ณ รร.ตท.สปท. 

 

ประกาศโรงเรียนนายสิบทหารบก เรื่องรับสมัครบุคคลพลเรือนหญิงเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก)

 

พลตรี ศักดา  วรรณโภคา

ผู้บัญชาการโรงเรียนนายสิบทหารบก

นโยบายคุณภาพ

1. ปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

2. ให้ความสำคัญกับกำลังพลภายใน และภายนอกหน่วยงานทุกระดับ

3. ปลูกจิตสำนึกสร้างค่านิยมร่วมในอุดมการณ์ทางทหาร เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน

4. พัฒนาความรู้ ความสามารถด้านงานในตำแหน่งหน้าที่งานของตนเองให้มีคุณภาพ และเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เป็นทหารมืออาชีพทั้งนักรบ นักพัฒนาและนักวิชาการ

5. เน้นการทำงานให้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มแรก

6. ปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง

7. ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงาน

8. ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ประชาคมอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

Today131
Yesterday162
Week784
Month2723
All851844

Currently are 8 guests and no members online


Kubik-Rubik Joomla! Extensions